Stolta medlemmar i Ett hållbart näringsliv i Gävle

Hållbart näringslivs Gävle är ett nätverk som bidrar till ett lönsamt, attraktivt och hållbart företagande i Gävle.
Nätverket arbetar för ökad affärsnytta och minskad miljöpåverkan inom områdena transporter, energi, konsumtion och avfall.
Att vara medlemmar innebär att vi som företag tar ansvar för att minska vår miljöpåverkan!

Kommentarer inaktiverade.